Çerez Politikası

Çerez Politikası

BarışCan Koçer-Foybi Dijital. olarakinternet sitelerimizden en verimli şekildefaydalanabilmeniz ve kullanıcıdeneyiminizi geliştirebilmek için çerezlerkullanmaktayız. Çerez kullanılmasınıtercih etmezseniz tarayıcınızınayarlarından veya aşağıdaki detaylı çerezkaldırım açıklamasından çerezlerisilebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancakbunun internet sitelerimizinkullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmakisteriz. Tarayıcınızdan çerezayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internetsitelerimizde çerez kullanımınıkabul ettiğinizi varsayacağız. Toplananverilerle ilgili düzenlemelere internetsitelerimizde yer alan AydınlatmaMetninden ulaşabilirsiniz.

Çerezlerimiz,internet sitelerimizikullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyimsunmak,hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır.

Çerezlerkullanım amaç ve şekillerinegöre farklı başlıklarda değerlendirilebilirler. Bubaşlıklardan bazılarıaşağıda açıklanmıştır;

Oturumçerezleri: Geçiciçerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler,yani kalıcı değillerdir.Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini,sürekliliğini sağlamak gibiamaçlarla kullanılırlar.

Kalıcıçerezler: Sizinbir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki sürearalığı sona erene kadartarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezlersizin bilgilerinizi veseçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internetsitemizin hatırlamasınayardımcı olurlar.

Birincive üçüncü kişi çerezler: Birincikişi çerezler sitemiz tarafından kullanılançerezlerdir. Üçüncü kişi çerezlerise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulançerezlerdir.

Zorunluçerezler: https://sitecloud.menums.com/ internetsitelerinin düzgünşekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekildesunulabilmesi amacıylakurulan anonim nitelikte çerezlerdir.

İşlevselve analitik çerezler: Tercihlerinizinhatırlanması ve gezinme deneyiminizigeliştirmemize yarayan işlevsel çerezlerve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgiçektiğini, hangi kaynakların daha çokgörüntülendiğini görmemize yarayan,sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğeuygun hizmet sağlamamızı sağlayananalitik çerezler kullanılmaktadır. Bunitelikte çerezler de anonimdir.

BarışCan Koçer-Foybi Dijital.’nin,internet sitesi ve/veya sitelerinde veya mobil webde oturum çerezleri, zorunluçerezler, kalıcı çerezler ile işlevsel ve analitikçerezleri kullanmaktadır.

Sitelerimizinkullandığı zorunlu vebirinci parti olanlar haricinde kullanılan çerezlerşunlardır:

GoogleTag Manager: Buçerezler bir dahaki ziyaretinizde sizi tanımamıza izinveren cihazınıza özgünve rastgele oluşturulmuş bir kimlik (ID) atayarakinternet sitesi kullanımınızıanaliz etmemizi sağlayacaktır. Bilgileriniztarayıcınız tarafından Google’agönderilir ve Google tarafından işlenir.

FacebookConnect: Buçerezkullanıcıların web sitelerimizle ilgili deneyimlerini Facebook’tapaylaşmalarınaimkan vermek için kullanılır.

Kullanıcıinternet tarayıcılarının"yardım" dosyasında verilen talimatlarıizleyerek kalıcı çerezlerikaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcıçerezleri reddedebilir.Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerinireddetmesi halinde, sözkonusu web sitesini veya mobil webi kullanmaya devamedebilir, fakat söz konusumecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veyaerişimi sınırlı olabilir.

Çerezlernasılsilinir?

Çerezlerinçoğunun silinmesikolaydır. Sadece tarayıcınızı seçin ve talimatlarıizleyin.

Chrome

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. Bir zaman aralığı seçin.
 3. 'Çerezler ve diğer site verileri' onay kutusunu seçin.
 4. "Verileri temizle" düğmesini tıklayın.

Firefox

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. Temizlenecek bir zaman aralığı seçin.
 3. 'Çerezler' onay kutusunu seçin.
 4. "Şimdi temizle" düğmesini tıklayın.

Safari

 1. Safari menüsünden Tercihler' i seçin.
 2. Gizlilik sekmesine gidin.
 3. 'Web sitesi verilerini yönet' i tıklayın.
 4. 'Tümünü Kaldır' ı tıklayın.

Edge

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. 'Çerezler ve kaydedilmiş web sitesi verileri' onay kutusunu seçin.
 3. "Temizle" düğmesini tıklayın.

InternetExplorer

 1. Klavyenizde Ctrl + Shift + Delete tuşlarına basın.
 2. 'Çerezler ve web sitesi verileri' onay kutusunu seçin.
 3. "Sil" düğmesini tıklayın.

Çerezler

Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için tanımlama bilgileri kullanır. Çerez politikası

Kabul Et